Zpět na seznam kurzů

Základy rozvoje funkční komunikace

u dětí s PAS a jinými neurovývojovými poruchami

Kurz lidsky přibližuje základní stavební kameny funkčního rozvoje komunikace. Účastník kurzu si odnáší nejen teoretické znalosti, ale také praktické dovednosti, které jsou pro rozvoj komunikace stěžejní. Kurz je vhodný pro účastníky, kteří jsou v kontaktu s dětmi s poruchami autistického spektra a jinými neurovývojovými poruchami.

Hlavní obsah kurzu:

 • Co ví věda o rozvoji funkční komunikace?
  Podíváme se na teoretické ukotvení, potřebné pro pochopení základních principů rozvoje komunikace. Vysvětlíme efektivní, vědecky ověřené, strategie.
 • Volba vhodné alternativní komunikace
  Zhodnotíme základní formy alternativní komunikace. Po zhodnocení výhod a nevýhod jednotlivých typů se zaměříme na výběr vhodné formy komunikace vzhledem k individuálním potřebám.
 • Jak to všechno využít v praxi?
  Propojíme teorii s praxí. Každý účastník si přímo vyzkouší základní výukové metody.

Kurz je vhodný pro kohokoliv, kdo pracuje s dětmi či dospělými s PAS či jinými neurovývojovými poruchami.

Absolvování kurzu pomůže, mimo jiné, při řešení těchto výzev:

 • Dítě nemá efektivní prostředek k vyjádření svých potřeb
 • U dítěte se objevuje problémové chování v kontextu komunikace*
 • Zatím se pro dítě nepodařilo najít vhodný způsob alternativní komunikace
 • Dítě dokáže zopakovat slovo, ale když si má o něco říct, není toho schopno
 • Nevíte, jak uzpůsobit nácviky komunikace, tak aby byly efektivní pro dané dítě
 • A mnoho dalších…

Délka kurzu je 8 vyučovacích hodin.
Cena: pro cenovou nabídku nás kontaktujte, závisí na individuálních požadavcích

*Pokud je hlavním problémem, který v tuto chvíli řešíte, problémové chování, doporučujeme nejprve absolvovat náš kurz na toto téma. I když jdou obě oblasti ruku v ruce, v tomto základním kurzu o funkční komunikaci není prostor jít dostatečně do hloubky.