Pro Školy

Žádné další školení jen do počtu. Naučíme Vás metody, které opravdu využijete.

V Behaviorálním Institutu se také zabýváme uplatněním postupů aplikované behaviorální analýzy ve školách. V naší nabídce naleznete kurzy založené na ABA, vedené zkušenými lektorkami s mezinárodní certifikací.

Vámi vybraný kurz odvedeme přímo v prostředí vaší školy. Jednotlivé kurzy můžeme individualizovat dle vašich požadavků. Stačí nám napsat na skoly@behavioralniinstitut.cz.

Nabídka kurzů

Práce s náročným chováním I - proaktivní strategie

Kurz vstřícnou formou seznamuje účastníky s možnostmi práce s problémovým chováním. Díky teorii pomůžeme účastníkům pochopit dynamiku vzniku problémového chování. A tyto poznatky rovnou aplikujeme do praxe. Kurz je vhodný pro pedagogické pracovníky, kteří se ve své praxi setkávají s náročnými situacemi spojenými s problémovým chováním. Více ...

Práce s náročným chováním II - reaktivní strategie

Navazuje na kurz „Práce s náročným chováním I“
V tuto chvíli připravujeme podrobnosti

Jak efektivně motivovat děti

Kurz seznamuje posluchače s behaviorálními principy motivování lidí. Ukážeme si, jak správně používat žetonové systémy, smlouvy a skupinové strategie pro motivování dětí ve třídách. Dále si prakticky vyzkoušíme motivační rozhovory a koučování dětí. Dáme vám konkrétní techniky, tipy a triky, které lze využít pro dosahování cílů u každého vašeho studenta. Více ...

Základy rozvoje funkční komunikace u dětí s PAS a jinými neurovývojovými poruchami

Kurz lidsky přibližuje základní stavební kameny funkčního rozvoje komunikace. Účastník kurzu si odnáší nejen teoretické znalosti, ale také praktické dovednosti, které jsou pro rozvoj komunikace stěžejní. Kurz je vhodný pro účastníky, kteří jsou v kontaktu s dětmi s poruchami autistického spektra a jinými neurovývojovými poruchami. Více ...

Jak na spolupráci u dětí s PAS a jinými neurovývojovými poruchami

Kurz seznamuje posluchače s behaviorálními principy motivování lidí. Ukážeme si, jak správně používat žetonové systémy, smlouvy a skupinové strategie pro motivování dětí ve třídách. Dále si prakticky vyzkoušíme motivační rozhovory a koučování dětí. Dáme vám konkrétní techniky, tipy a triky, které lze využít pro dosahování cílů u každého vašeho studenta. Více ...

Upozornění: Kurzy nejsou určené k diagnostice nebo léčbě poruch autistického spektra či jiných neurovývojových poruch. Účast v kurzu není náhradou konzultace s certifikovaným behaviorálním analytikem či jiným odborníkem v oblasti aplikované behaviorální analýzy (ABA). Obsah kurzu má vzdělávací a informativní charakter, nejedná se o zdravotnickou službu či přípravu k profesionálnímu využití ABA.