Zpět na seznam kurzů

Práce s náročným chováním I - proaktivní strategie

Kurz vstřícnou formou seznamuje účastníky s možnostmi práce s problémovým chováním. Díky teorii pomůžeme účastníkům pochopit dynamiku vzniku problémového chování. A tyto poznatky rovnou aplikujeme do praxe. Kurz je vhodný pro pedagogické pracovníky, kteří se ve své praxi setkávají s náročnými situacemi spojenými s problémovým chováním.

Hlavní obsah kurzu:

 • Co ví věda o problémovém chování?
  Seznámíme účastníky s teoretickým ukotvením, které je potřebné pro pochopení základních principů chování.
 • Jak rozklíčovat problémové chování?
  Společně se podíváme na to, jak můžeme zjistit, proč se dané chování vyskytuje. Projdeme základní hodnotící metody, které v tomto procesu lze v praxi využít. Tak, aby navrhovaná intervence dávala smysl a byla individualizovaná.
 • Intervence problémového chování - proaktivní strategie
  Prodiskutujeme jednotlivé vědecky ověřené strategie zvládání problémového chování. Společně je zasadíme do konkrétního kontextu.
 • Vlastní plán intervence
  Účastníci si ve finální fázi vytvoří intervenční strategii na vybrané problémové chování. Zároveň k němu dostanou komplexní zpětnou vazbu. Jediné, co zbývá je zavedení do praxe.

Kurz je určen pedagogickým pracovníkům, kteří se ve své praxi setkávají s problémovým chováním. Je vhodný jak pro běžné, tak i speciální školy.

Absolvování kurzu pomůže, mimo jiné, při řešení těchto výzev:

 • U dítěte se opakuje problémové chování
 • Dítěti nelze jednoduše vysvětlit, jak by mělo náročné situace zvládat
 • Problémové chování omezuje možnosti vzdělávání a chod třídy
 • Závažné problémové chování, které je rizikem nejen pro dítě ale i pro okolí

Délka kurzu je 18 vyučovacích hodin.
Cena: pro cenovou nabídku nás kontaktujte, závisí na individuálních požadavcích

V případě zájmu lze po absolvování kurzu domluvit navazující konzultační setkání, které pomůže při aplikaci postupů do praxe.
Na základě předchozích zkušeností následné konzultace doporučujeme, protože se jedná o komplexní problematiku a účastníci z minulých let tuto možnost velmi oceňují.