Náš tým

Mgr. Lucie Glaser, BCBA

Lucie je psycholožka, certifikovaná behaviorální analytička a koučka. Neustále ji fascinují behaviorální vědy a to, jakým způsobem díky nim může pomoci klientům na cestě za smysluplnou změnou.
V tuto chvíli také působí jako doktorandka na katedře psychologie FF UPOL, kde mimo jiné i vyučuje. Zároveň je frekventantkou výcviku ACT (terapie přijetí a odhodlání).

  • Psychologie - FF Univerzita Palackého
  • Aplikovaná Behaviorální Analýza - FIT, USA
  • Frekventantka výcviku ACT - Institut ACT+

Mgr. Bc. Radka Hájková, BCBA

Radka je fyzioterapeutka, psycholožka, behaviorální analytička a koučka. Ve své práci se snaží aplikovat behaviorální principy zejména v oblasti školství. Věří, že každý člověk má na víc, než si myslí on, nebo jeho okolí, stačí jen najít cestu, jak svého potenciálů dosáhnout.

  • Psychologie - FF Univerzita Palackého
  • Aplikovaná Behaviorální Analýza - FIT, USA
  • Fyzioterapie - MU Brno