Zpět na seznam kurzů

Jak na spolupráci u dětí s PAS a jinými neurovývojovými poruchami

Kurz seznamuje posluchače s behaviorálními principy nastavování spolupráce u dětí s PAS a jinými neurovývojovými poruchami. Ukážeme si, jaké základní dovednosti musíme studenty naučit, aby s námi chtěli trávit čas a zvládli základní instrukce a požadavky.

Hlavní obsah kurzu:

 • Co ví věda o spolupráci?
  Seznámíme účastníky s teoretickým ukotvením základů spolupráce. Vysvětlíme si termíny párování, fungování bez požadavků a hierarchii dovedností. Vše bez čeho nastavená spolupráce nebude funkční.
 • Jak nastavit spolupráci u dětí s PAS a jinými neurovývojovými poruchami?
  Představíme si 7 principů instruktážní kontroly dle R. Schramma a vysvětlíme si, jak můžeme bez nátlaku motivovat studenta, aby s námi chtěl spolupracovat.
 • Jak pracovat s dítětem, které s námi nechce spolupracovat a nechce s námi trávit čas?
  Děti zažívají ve svém životě hodně nátlaku a manipulace od dospělých, přitom ale existuje cesta, jak i s nemluvícím klientem nastavit jasná pravidla spolupráce a fungování, bez nepříjemných emocí na obou stranách.
 • Proč je důležité učit děti spolupracovat?
  Bez základních dovedností, jakou je schopnost čekat, akceptovat NE, odevzdat oblíbenou věc, ukončit aktivitu a přejít k jiné, jsou naše děti vrženy do neustálého kolotoče chaosu, náročného chování a tlaku okolí. Naopak tyto dovednosti jim umožní začít zažívat úspěch, umožní jim učit se a posouvat se dál.

Kurz je určen pedagogickým pracovníkům, kteří chtějí se svými žáky přestat bojovat a chtějí zažívat ve třídě spolupracující a klidnou atmosféru. Mnohdy je právě navázání spolupráce prvním krokem v další cestě nabývání dovedností. Na tento kurz je možné navázat kurzem: Základy rozvoje funkční komunikace či Práce s náročným chováním – proaktivní strategie.

Absolvování kurzu pomůže, mimo jiné, při řešení těchto výzev:

 • Děti s vámi nechtějí spolupracovat, při zadání požadavku se vztekají a vyhýbají se vám
 • Ve třídě u vás převažuje napjatá a nervózní atmosféra, místo atmosféry klidu a spolupráce
 • Nevíte, kde se svými studenty začít – spolupráce, náročné chování, komunikace
 • A mnoho dalších…

Délka kurzu je 8 vyučovacích hodin.
Cena: pro cenovou nabídku nás kontaktujte, závisí na individuálních požadavcích